Web-sivujen kehitystä Haukiputaan lukiossa

Haukiputaan lukiossa toteutettiin marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana WWW-ohjelmoinnin kurssi, jonka järjestämisessä LUNO-hanke oli mukana. Ajatus yhteistyöstä kurssin tiimoilla nousi esille aiemmin käytyjen LUNO-henkilöstön ja Haukiputaan opettajien välisten keskustelujen yhteydessä. Kurssin edellisestä toteutuskerrasta oli jo ehtinyt vierähtää tovi, ja todettiin että sisältöjen nykyaikaistaminen olisi paikallaan. Kurssia suunniteltaessa sen tavoitteiksi asetettiin Web-sivujen tekemisen oppimisen lisäksi se, että opiskelijoille välittyy kuva Web-kehitystyön luonteesta sekä IT-alan ammattilaistenkin käyttämistä työkaluista ja teknologioista.

Haukiputaan lukion opiskelijoita

Haukiputaan lukion opiskelijoita työstämässä kurssin harjoitustehtävää.

Web-sivujen kehittäjä kohtaa työssään monenlaisia haasteita: Sivut sisältävät perinteisten tekstin ja kuvan lisäksi dynaamisia elementtejä kuten videoita ja lomakkeita. Nykyaikaisilta sivuilta edellytetään lisäksi responsiivisuutta. Tämä tarkoittaa, että Web-sivujen tulee toimia monenlaisissa laitteissa suurinäyttöisistä pöytätietokoneista aina peruspuhelimiin asti. Onneksi kehittäjien tukena on työkaluja ja kirjastoja kuten Bootstrap, joka tukee ja helpottaa responsiivisten sivujen kehitystyötä. Lisäksi saatavilla on runsaasti online-opasteita ja sovellettavissa olevia esimerkkejä Web-teknologioiden käytöstä.

Yllä mainittua näkökulmaa painotettiin myös kurssin osallistujille: ”tyhjästä nyhjäämisen” sijaan Web-kehittäjän työnkuvassa on olennaista kyetä tarvittaessa hakemaan ja soveltamaan erilaisista lähteistä löytyvää uutta tietoutta. Osoittautuikin, että Haukiputaan lukiolaiset osasivat oma-aloitteisesti hyödyntää tunneilla kuvattuja ja Internetin kautta saatavilla olevia esimerkkejä. Kurssin loppuessa opettaja Sonja Ruuskanen totesi käytössä olevan nyt valmiin opetuspaketin WWW-ohjelmointikurssin tulevia toteutuksia ajatellen.