Uutta puhtia ja IT-alan uusia tuulia opetukseen LUNO-hankkeen avulla

Sari Alajeesiö Kempeleen lukiosta sai idean uudistaa aiempina vuosina opettamaansa Ohjelmoinnin perusteet –kurssia LUNO-hankkeen pitämästä infosta. Sari halusi testata erilaisia menetelmiä ja asettautua pois mukavuusalueeltaan ja niinpä lähdettiin yhdessä suunnittelemaan toteutusta keväälle 2018. LUNO-hanke antoi Sarille alkuperehdytyksen ympäristöön ja sen jälkeen kurssi toteutettiin iteroimalla, eli vaikka runko laadittiinkin heti alussa niin jokaisen toteutetun tunnin jälkeen pohdittiin uudelleen seuraavan tunnin sisältö. Näin pystyttiin seuraamaan opiskelijoiden uuden asian omaksumisen tahtia.

Ohjelmoinnin perusteet –kurssi toteutettiin Unity-ympäristössä. Unity on sisällöntuotantomoottori ja se on maailmanlaajuisesti johtava peliyritysten käyttämä ympäristö. Aivan uuden kurssisisällön rakentaminen sai Sarin toteamaan olevansa samalla lähtöviivalla opiskelijoiden kanssa. Uusi ympäristö on antanut hänelle myös mahdollisuuden hypätä opiskelijan saappaisiin ja testata näin ollen vaihteeksi myös opiskelijan roolia.

Sari on opettajana hyötynyt LUNO-hankkeen toiminnassa mukana olosta niin, että on saanut uudistettua Ohjelmoinnin perusteet –kurssin täydellisesti. Opetuksessa sai hyödyntää hankkeen valmistamia materiaaleja, joita Sari on testannut kurssin toteutuksessa. Uuden tuominen opetukseen on myös tuonut vaihtelua opetuksen päivittäiseen arkeen. Valmiin materiaalin saaminen oli todella suuri helpotus, kun lähti ottamaan uusia menetelmiä mukaan opetukseen. Sari totesikin, että ilman LUNO-hankkeen apua olisi työn määrä ollut niin paljon suurempi, että tämä uudenlainen kurssi olisi jäänyt toteuttamatta.

Yhteistyö LUNO-hankkeen kanssa toimi Sarin sanojen mukaan todella hyvin. Hankkeen henkilöstö oli aina paikalla tuntien aikana avustamassa ja tukena. Ja vaikka tilanne, jossa tunneilla oli aina mukana joitain muitakin kuin opiskelijoita, oli vieras ja hieman jännitti myös kokenutta opettajaa, niin hienosti selvittiin. Opiskelijoillekin Sari tunnusti, ettei osannut aiheesta vielä kaikkea, mutta että selvitetään sitten yhdessä ongelmia. Tämä oli uusi tilanne opettajalle ja todennäköisesti myös opiskelijoille, kun yleensä lukion opettaja on se, joka tietää opettamastaan aiheesta kaiken. Isompia yllätyksiä ei matkan varrella tullut. Ainoana oli positiivinen yllättyminen siitä, kuinka mukavaa kurssia oli vetää uudessa inspiroivassa ympäristössä, josta näki opiskelijoidenkin innostuvan.

Opiskelijat saivat LUNO-hankkeen avulla kurssin, jossa saavat toteuttaa luovuutta ja samalla opetella ohjelmoinnin säännönmukaisuuksia, jotta pelit toimivat heidän suunnitelmiensa mukaan. IT-alakin ja eritoten ohjelmointityön luonne aukeni heille hieman enemmän. Ryhmässä ei aluksi tunnistettu edes ainuttakaan ohjelmointikieltä, mutta kurssin lopuksi kaikki olivat laatineet peleihin omia koodeja. Opiskelijoilta kysyttiin, että suosittelisivatko he kurssia muille ja kaikki 12 vastannutta vastasivat kysymykseen “Kyllä”. Alla näkyvät kuvat ovat otoksia kurssin opiskelijoiden suunnittelemista ja kehittämistä harjoitustöistä.


Tämän kokeilun lopputuloksena ohjelmoinnin kurssi sai täydellisen muutoksen ja ensi vuoden toteutus Kempeleen lukiossa onkin nimeltään Peliohjelmointi. LUNO on tällöinkin mukana ja seuraavan iteraation tuloksena tullaan materiaalit ja kurssin ohjelma julkaisemaan luno.fi-sivustolla.