Opinto-ohjaajat kuulemassa ja osallistumassa it-alaa raottavassa iltapäivässä

Perjantai-iltapäivä 23.11.2018 sai lukioiden, perusasteen ja ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajat kokoontumaan samaan tilaan Oamkin Teuvo Pakkalan kadun kampuksella. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun opinto-ohjaajat ry:n kanssa ja opoja tilaisuudessa olikin eri puolilta maakuntaa. LUNO pääsi tilaisuudessa viemään eteenpäin omaa viestiään it-alan osaamistarpeesta ja alan sukupuolijakauman vääristymästä ja sitä myötä naisten houkuttelemisesta alalle. Lisäksi opinto-ohjaajat saivat tutustua it-alan työtehtävien moninaisuuteen muotoilutyöpajassa ja 3D-mallinnuksen ja –tulostuksen esittelyssä.

Opo-työpaja

Tuula Ijäs ohjaa työpajaa

Tilaisuuden aluksi suunnittelija, väitöstutkija Satu Kaleva Oulun Sivistys – ja kulttuuripalveluista kertoi lukiolaiskyselyn mielenkiintoisista tuloksista. Sieltä nousi esiin mm. keinoja, joilla lukiolaiset haluaisivat tutustua korkeakoulujen tarjontaan. Keinot esiteltiin sanapilvenä ja siellä korostuivat vierailut kouluilla ja korkeakouluopiskelijoiden kertomukset opiskelusta. Eri koulutusalojen kiinnostavuudessa sukupuolien välinen ero korostuu eritoten tekniikan, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen osalla. LUNO-hankkeen asiantuntija Fanny Vainionpää yhdessä muiden LUNOlaisten kanssa jatkoi avaamalla opinto-ohjaajille it-alan työkenttää sekä Oamkin ja Oulun Yliopiston tietojenkäsittelyn, tietotekniikan ja sähkötekniikan koulutuksia.
Tietopaketin jälkeen muotoilutyöpaja pisti luovuuden kukoistamaan. Alun ihmettelyn jälkeen ratkaisuiksi saatiin rakennettua upeita low tech prototyyppejä. Ideat, joilla käyttäjän kokemat ongelmat saatiin selätettyä, vaihtelivat fyysisistä tuotteista mobiilisovelluksiin. Yhdessä tuumin todettiin, että mobiilisovelluksesta olisi tullut ihan lyömätön tuote, jos olisi enemmän aikaa ja kaikki eri ominaisuudet saataisiin yhdistettyä.

Prototyyppi

Työpajan osallistujia prototyyppiä kehittämässä

Paperiprototyyppi

Työpajan tuotoksia

Seuraavassa työpajassa käsiteltiin 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen maailmaa. Työpajan aikana Oamkin lehtorit Eero Leskinen ja Matti Viitala esittelivät käytännön tasolla, kuinka 3D-kappaleita mallinnetaan mallinnusohjelmistoa käyttäen ja kuinka mallinnettuja kappaleita voidaan myös tulostaa konkreettisiksi esineiksi. Työpajan osallistujat tutustuivat myös 3D-mallien käyttöön pelien kehityksessä.

Kyselyvartissa keskusteltiin opinto-ohjaajien mahdollisuuksista kertoa eri aloista, ammattikorkeakoulun ja yliopiston edustajat vastailivat kysymyksiin ja suunniteltiin mahdollista yhteistyötä. Tarvetta LUNOn kaltaisille hankkeille on ja toki toimintatapoja pitää saada kehitettyä niin, että niistä tulee kestäviä malleja tulevaisuuden arkeen.