Ideoita opetukseen LUNO:n työpajasta

2018 vuoden elokuun lopussa Oulun suomalaisen yhteiskoulun opettajat kokoontuivat aurinkoiseen ja lämpimään VESO-iltapäivään Oulun Hietasaareen Ilo Oulun tiloihin. Kaksi tuntia iltapäivästä oli varattu LUNO:n vetämälle työpajalle, jossa tarkoituksena oli tuoda opettajille tietoon it- ja ohjelmistoalan työtehtäviä suunnitteluajattelun pikakurssilla ja ideoimalla LUNO:n valmistelemien konseptien pohjalta yhteistä toimintaa lukuvuoden ajalle. Tilaisuudessa käytetty suunnitteluajattelun pikakurssi (mukailtu Stanfordin d.schoolin materiaalista) kesti n. 50 minuuttia ja sen aikana puheensorina täytti huoneen haastattelujen aikana ja lopuksi luovuus pääsi valloilleen ideoinnin ja prototyyppien muodossa. Työpaja osoittaa it-alan työtehtäviä ja menetelmiä, joista kaikki eivät suinkaan välttämättä vaadi joka hetkessä tietokoneella työskentelyä ja osoittavat kommunikaatiotaitojen tärkeyttä.

työpaja

Tuula Ijäksen vetämä työpaja työn touhussa

prototyypit

Työpajalaisten ideoimia prototyyppejä

Loppuajasta kokoonnuttiin ryhmiin, jotka oli jaettu suurinpiirtein aineryhmittäin ja ehdittiin ideoida aihetta “Mitä voisimme tehdä yhdessä?”. Eri ryhmissä tuli hyvin erilaisia ideoita, vaikka välillä sellainen “out of the box”-ajattelu tuntuu olevan haasteellista kaikenlaisten opetussuunnitelmaan liittyvien rajoitteiden vuoksi. Tässä joitain esimerkkejä esille tulleista ideoista:

  • 3D-mallien ja 3D-tulostuksen hyödyntäminen matematiikan opetuksessa ja erillisen projektin yhteydessä
  • pelikehityksen ja siihen liittyvien työkalujen esittelu ATK-tunneilla
  • pelidialogin kirjoittaminen
  • Fab Lab -vierailu ja siitä esseen kirjoittaminen (kielet ja äidinkieli)
  • yritystoiminnan kurssilla tehtäisiin www-sivut
  • digitaalista taidetta (digitaalista grafiikkaa) kuvaamataidon tunnille
  • terveystiedossa terveysteknologiaan liittyvää
  • tutkielmakurssilla jotain LUNO:n aihealueeseen liittyvää ja analysoinnin menetelmiä
  • historiassa pelihahmojen ja persoonien suunnittelua.

Ideat siis ovat hyvin monipuolisia ja melkein joka aineeseen löytyy jotain. Oli kyllä hienoa päästä ideoimaan henkilöstön kanssa ja mukava nähdä, että oikeasti voidaan nähdä mahdollisuuksia tuoda it-alaa esille myös lukion oppilaille. Ja nyt ei kun töihin ja ideat toteutukseen :).