IT-ammattilaiset ja lukio-opiskelijat kohtasivat mentorointitapahtumassa

LUNO-hanke kutsui joulukuussa 2018 lukiolaisia tapaamaan IT-alan ammattilaisia ja opiskelijoita. Paikalle saapui kolme naista IT-alan yrityksistä, kolme Oamkin tietojenkäsittelyn ensimmäisen vuoden opiskelijaa, sekä kaksi lukiolaista. Mukana oli toki myös kaksi LUNO:n edustajaa, Fanny ja Tuula. Keskustelu oli vapaamuotoista. Aluksi pohdittiin, miten IT-alalle oli ylipäänsä päädytty ja minkälainen reitti johdatti tämän hetken työtehtäviin. Ammattilaisten reitit olivat hyvin erilaisia, mutta selkeästi kaikilla oli työnkuva muuttunut suuresti siitä, kun olivat alalla aloittaneet. Puheeksi tuli myös työpäivät, minkälaisia ne ovat ja mitä niiden aikana oikein tehdään. Tehtävin monipuolisuus korostui työpäivissä. Joka päivä oli ongelman ratkaisua, mutta myös rutiininomaisempiakin tehtäviä. Sen lisäksi keskusteltiin naisena olemisesta miesvaltaisella alalla ja muutenkin työmaailmassa kohdattavista kulttuureista. Naisena työskentely IT-alalla on hyvin tasa-arvoista miesten kanssa, mutta aivan kuin millä muullakin alalla, on pidettävä huoli tasapainoisesta elämästä (työ – vapaa-aika – uni). Työ on hyvinkin monikulttuurista, ja työajat voivat olla haasteellisia projekteissa, joissa kumppanit/projektin työntekijät ovat eri aikavyöhykkeiltä.

Mentorointitapahtuma

Joulukuisen mentorointitapahtuman tunnelmia

Kysyimme lopuksi mitä mieltä osallistujat olivat tapahtumasta ja palaute oli hyvin positiivista. Yksi lukiolainen kommentoi, että jäi hyvä fiilis ja tunnelma oli mukava, IT-alasta sai monipuolista tietoa ja muiden kokemukset avasivat asiaa hyvin. Kuulemma tämä myös madalsi kynnystä pitää IT-alaa vaihtoehtona omalle uralle, eli ehkä näitä täytyy järjestää lisää 😊.