3D-tietoutta tiedeprojektilaisille

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion henkilöstölle järjestetyn työpajan yhteydessä keskusteltiin 3D-mallien ja -tulostuksen hyödyntämisestä opetuksessa ja projektien yhteydessä. Niinpä syyskuussa 2018 ryhmä Sciinno-projektiin osallistuvia opiskelijoita sekä opettajat Jarmo Huuki ja Vesa Perttunen vierailivat Oamkin tiloissa tutustumassa 3D-teknologioihin. Mukana olivat myös LUNO-hankkeen Eero Leskinen ja Matti Viitala.

Vierailun aikana laboratorioinsinööri Kaisa Orajärvi kertoi 3D-tulostuksen mahdollisuuksista ja haasteista. 3D-tulostuksesta on kasvamassa nopeasti merkittävä teollisuudenala. 3D-tulosteita käytetään valmiiden esineiden ja esineiden osien tuottamisen lisäksi esimerkiksi pienoismalleihin ja prototypointiin. 3D-tulostimien kehittyessä myös kotitalouksien ja yksittäisten ihmisten mahdollisuudet tulostaa käyttökelpoisia esineitä paranevat. Ollaan siis kulkemassa kohti tilannetta, jossa 3D-tulostaminen on nykypäivän paperitulostamista vastaava osa arkipäivää. Ehkä 3D-mallintamisestakin muodostuu arkipäivän virtuaalinen käsityötaito? Tulostettavien esineiden ominaisuuksien osalta mahdollisuudet näyttävät lähes rajattomilta, ja esimerkiksi lääketieteen puolella tulostetaan jo luustomalleja ja implantteja. Tulevaisuudessa monilla teollisuuden aloilla tullaan siis tarvitsemaan 3D-osaamista ja osaaville ihmisille riittää kysyntää.

3d tulostuksen esittelyä

Kaisa Orajärvi kertoo 3D-tulostamisesta Sciinno-hankkeen opiskelijoille

Vierailun päätteeksi Matti Viitala esitteli 3D-mallintamisen periaatteita, mallinnusohjelmistoja sekä 3D-mallien käyttöä pelikehityksessä ja multimediatuotannossa. Nykyään kehittäjät, ja opiskelijatkin, ovat hyvässä asemassa sikäli, että saatavilla on ilmaisia mallinnus- ja esimerkiksi pelikehitysohjelmistoja. Mallien hyödyntäminen peleissä tai vaikkapa animaatioelokuvissa ei vaadi välttämättä erityistä teknistä osaamista, ja valmiita 3D-malleja on saatavilla ilmaiseksi tai pikkurahalla.

Vierailu päätettiin hyvissä merkeissä, ja Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion ja LUNO-hankkeen yhteistyö 3D:n tiimoilta tulee jatkumaan tulevina kuukausina.