Web-sivujen kehitys

Kurssin sisältö ja tavoitteet

Kurssilla käsitellään Web-sivujen tuottamiseen tarvittavien peruselementtejä, joita ovat HTML-kieli ja CSS-tyylitiedostot. Kurssin aikana perehdytään myös Web-sivujen kehittämiseen niin, että sivut toimivat erilaisissa ympäristöissä kuten mobiililaitteissa. Web-sivujen tekemisen oppimisen lisäksi kurssin tavoitteena on, että opiskelijoille välittyy oikea kuva kehitystyön luonteesta sekä käytettävistä työkaluista ja teknologioista.

Tähän materiaaliin perustuva kurssi toteutettiin LUNO-hankkeen aikana Haukiputaan lukiossa. Voit lukea toteutuksesta kertovan tarinan täältä.

Kurssi on tarkoitettu toteutettavaksi 17 x 75 minuutin laajuisen opintojakson muodossa, mutta materiaaleja voidaan käyttää myös osittain kuten esimerkiksi kohdat 1 – 4, tai sisällöt voidaan käsitellä tiivistäen. Kurssi ei edellytä opiskelijoilta erityisiä tietoteknisiä taitoja opiskelijoilta, mutta tietokoneen käytön perustaidot kuten tiedoston luominen ja tallentaminen on hyvä hallita, tai niitä voidaan opiskella kurssin aikana.

Oppiaine: tietotekniikka

Kesto: lukiokurssi

Opiskelijamäärä: 1 opetusryhmä

Mitä opitaan: Web-sivujen kehityksen perustekniikoita ja työtapoja, tiedonhakua ja tiedon hyödyntämistä Web-kehityksessä

Yhteys IT-alalle: Web-pohjaiset sovellukset ovat yleistyneet voimakkaasti 2000-luvun aikana, ja Web-kehittäjille riittää kysyntää työelämässä. Samalla Web-sivuista on tullut kehitystyön kannalta haastavampia, koska sivut ovat monimutkaistuneet ja niiden oletetaan toimivan erilaisissa laitteissa. Vaikka teknologioita on runsaasti, voidaan keskeiset työkalut ja työtavat esitellä mielekkäästi jo lukio-opiskelijoille.

Kurssi jakautuu seuraaviin aihekokonaisuuksiin. Aihekohtaiset materiaalit avautuvat aiheen nimeä klikkaamalla:

  1. HTML-lohkoelementit
  2. CSS-perusteet
  3. Linkit
  4. Kuvat
  5. Navigointi ja kansiorakenteet
  6. CSS-viittaukset
  7. Reponsiivisuus
  8. Bootstrap-perusteet
  9. Bootstrap-jatko
  10. Harjoitustyö