Videokuvaaminen

Tässä videomateriaalissa opastetaan eri tilanteiden ja tarkoitusten laadukkaaseen kuvaamiseen ja videokuvaamiseen. Videotutoriaalit ovat englanninkielisiä ja niiden läpikäyminen voidaan tehdä opiskelijan oman aikataulun mukaan.

Työkalu sisältää viisi muutaman minuutin mittaista videotutoriaalia. Neljään videotutoriaaliin liittyy myös lyhyehkö monivalintakysymyssarja. Aiheina ovat kameran ja videokameran ominaisuudet ja perusasetukset. Myös tuotteen kuvaaminen verkkokauppaa ja sosiaalista mediaa varten on opastettu videotutoriaaleissa.

Monivalintakysymyssarjat ovat Google Forms:lla tehty. Ajatuksena on, että kyselyt testaavat opittua ja haastavat miettimään videoilla käsiteltyjä aiheita lisää. Ne voivat myös ohjata kertaamaan videoissa esitettyjä asioita.

Kyselyiden avulla voidaan myös varmistaa, että opiskelijat ovat tutustuneet videoihin ja myös arvioida opiskelijoiden oppimista. Vastaukset pisteytetään automaattisesti Google Forms:iin asetettujen oikeiden vastausten perusteella. Vastaukset tunnistetaan lomakkeen keräämän sähköpostiosoitteen ja nimen perusteella.

Google Forms näyttää opettajalle myös kaikkien vastausten keskiarvon kysymyskohtaisesti. Tämän avulla saadaan selville vaikkapa vastaajille erityiset vaikeat kysymykset ja niiden taustalla olevat vaikeammin ymmärrettävät asiat. Näistä asioista voidaan sitten yhdessä keskustella ja opetella lisää. Myös grafiikkaa käytetään tulosten havainnollistamisessa.

Oppiaine: Kuvataide ym.

Kesto: ei määritelty, mutta videotutoriaalien yhteiskesto noin 30 min. Kysymyssarjoihin vastaaminen kestää ehkä noin 60 min.

Opiskelijamäärä: yksin tai opetusryhmänä

Mitä oppii: kuvaamaan kameralla ja videokameralla erilaisia tilanteita ja huomioimaan esimerkiksi verkkokaupan ja sosiaalisen median tarpeet ja vaatimukset kuvattaessa.

Yhteys IT-alalle: Kuvaaminen ja videokuvaaminen on monien nuorten paljon käyttämä ja kiinnostava osa-alue IT-alalla. Laadukkaan kuvamateriaalin ja videoiden merkitys sisällöntuotannossa on tärkeä. Videokuvaamista ja -editointia LUNO-hankkeessa käytettiin mm. Haukiputaan joulugaalassa.

Seuraavassa on esitetty videotutoriaalien otsikko, sisältö, kesto, kysymyssarjan laajuus ja videoiden sekä kysymyssarjojen sijainnit.

 

1.What camera should I buy?

Mitkä tekijät ovat tärkeitä hyvissä kuvissa ja videoissa. Pituus 3.08 min.

 

2.Basic camera settings

Kameran perusasetukset. Pituus 8.09 min.

Quiz

( 12 monivalintakysymystä )

 

3.Camera settings for video

Kameran asetukset videokuvaukseen. Pituus 6.23 min.

Quiz

( 7 monivalintakysymystä )

 

4.Product photography for a webstore.

Tuotteiden kuvaus verkkokauppaa varten. Pituus 7.30 min.

Quiz

( 7 monivalintakysymystä )

 

5. Video for social media

Video sosiaalista mediaa varten. Pituus 6.36 min.

Quiz (esim. visuaalinenweb@gmail.com-tililtä )

( 8 monivalintakysymystä )

 

Jos opettaja haluaa monivalintakysymysten vastaukset suoraan omalle tililleen, tulisi hänen ottaa Formsien duplikaatit itselleen. Eli Formseista tehdään duplikaatit, lisätään Formsin nimeen opettajan nimi ja annetaan collaborator-oikeudet, jolloin hän saa duplikaattiinsa täydet oikeudet. Näin tekemällä opettaja saa vain omien oppilaidensa vastaukset omalle tililleen. Toki vastauksia monivalintakysymyksiin on mahdollista kerätä myös paperimuodossa. Paperiversiot ovat haettavissa osoitteesta Quiz.

Tili, josta monivalintakysymykset ovat kopioitavissa:

https://docs.google.com/forms

käyttäjätunnus: visuaalinenweb@gmail.com

salasana: ValakiaTakkaan