TVT-kurssi: IT-alaan tutustuminen

Tässä työkalupaketissa on materiaalit kokonaiselle TVT-kurssille, mutta kurssin osia voi hyödyntää myös erillisinä osioina. Jotkin osiot vaativat tosin jonkinlaista valmistelua, esim. yritysidean tai videomateriaalien kuvaamisen. Materiaaleissa on kurssisuunnitelma, jota voi muotoilla omaan käyttöön sopivaksi.

Tämän kurssin oppimistavoitteena on tutustuminen IT-alaan, erilaisten työvaiheiden, tehtävien, ja vierailujen kautta. Opiskelijoilla on suhteellisen paljon vastuuta työskennellä itsenäisesti – tarkoitus on että opettaja on ohjaajan roolissa ja päättää minkälaisia vaatimuksia suoritukselle asetetaan. Kurssin materiaaleissa on paljon linkkejä joiden kautta löytyy lisätietoa – sillä tiedonhaku on osa IT-alan työelämää.

Kurssin pilotoinnissa opiskelijat pitivät siitä, että he saivat työskennellä omaan tahtiin, ja osa pyysi erikseen arvosanaa (tarkoitus oli antaa hyväksytty/hylätty arvio).

Kurssin sisältö

Kurssin osioita on 8, ne löytyvät linkkien takaa PDF muodossa:

 1. Ideointivaihe – Yrityksen ja tuotteen/palvelun suunnittelu, liiketoimintasuunnitelma (pohja)
 2. Taustatutkimus – Kyselyt ja/tai haastattelut
 3. Design ja tuotekehitys – Persoonat, skenaariot, konseptikuvat, prototyypit
 4. Nettisivut – WordPressillä
 5. Markkinointi – Markkinointisuunnitelma (osa liiketoimintasuunnitelmaa)
 6. Sisällöntuotanto – Videoeditointi
 7. IT-alan ammatit – Soveltuvuustesti ja ammatteihin tutustuminen
 8. Esitykset – Hissipuheet

Kurssin aikana lukiolaiset tuottavat:

 1. Liiketoimintasuunnitelman
 2. Konseptikuvan/prototyypin
 3. Nettisivut
 4. Mainosvideon
 5. Hissipuheen
 6. Lyhyen kirjoitelman

Oppiaine: TVT, teemaopinnot, yrittäjyyskurssi

Kesto: Kurssi

Opiskelijamäärä: 1 opetusryhmä

Mitä opitaan: ryhmätyöskentelyä, yrittäjyyttä, käyttäjälähtöistä tuotesuunnittelua ja kehitystä, tutkimusta, esiintymistä, tutustutaan IT-alaan

Yhteys IT-alalle: Kuten Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella on sanonut, jokainen yritys on nykyään ohjelmistoalan yritys. Tällä kurssilla tutustutaan IT-alaan yrittäjyyden ja tuotesuunnittelun kautta, jolloin opiskelijat näkevät että IT-alalla työskentely on paljon muutakin kuin koodaamista.