Satunnaisuuden simulointi

Aihekokonaisuus on tarkoitettu johdatukseksi satunnaislukujen generointiin tietokoneella ja generoitujen lukujen käyttömahdollisuuksiin. Havaintomateriaalissa käsitellään myös aitojen ja pseudosatunnaislukujen ominaisuuksia ja eroavaisuuksia. Materiaali sisältää yksinkertaisen pelisovelluksen, jossa 3D-maailmassa sijaitsevan nopan heiton suunta ja voimakkuus määräytyvät satunnaislukujen mukaisesti. Työkalua pilotoitiin 3D-tulostuksen ohella. Tarinan pilotoinnista voit lukea täältä.

pelinäkymä

Näkymä satunnaisuutta hyödyntävästä pelitoteutuksesta

Osuuden opetusmateriaalien sisältö

  • Havainnollistamismateriaali PowerPoint-muodossa
  • Sovellus, joka havainnollistaa peliobjektin (nopan) satunnaisuuteen perustuvaa liikkumista. Sovelluskansio sisältää ohjeet ja ympäristövaatimukset tekstitiedostona.

Lataa materiaalit Zip-pakettina.

Oppiaine: matematiikka (todennäköisyyslaskenta, satunnaisuus)

Kesto: 1 – 2 oppituntia

Opiskelijamäärä: ei rajoitettu

Mitä opitaan: satunnaislukujen generointi ohjelmakoodilla, satunnaisuuden käyttömuodot ja visualisointi.

Yhteys IT-alalle: Satunnaisuutta käytetään IT-maailmassa useisiin tehtäviin kuten salaukseen ja reaalimaailman tapahtumien simulointiin peleissä ja muissa sovelluksissa.