Roolimallit

LUNO-hankkeessa on havaittu, että roolimallit ovat tärkeitä urasuunnittelussa. Roolimalli voi olla jokin lähisukulainen tai muu julkisuudessa näkyvä henkilö. Perinteisten ammattien (esim. palomies, poliisi, sairaanhoitaja, lääkäri) roolimalleja ei useinkaan tarvitse miettiä ja lukiolaisten ohjaaminen näihin uravalintoihin onkin helpompaa, kun myös ohjaajalla on mielikuva työn sisällöstä. Kun naispuolisia lukio-opiskelijoita ohjataan ammatteihin voidaan IT-alan moninaisuus kokea haasteena. IT-alaa kun ei voi pukea yksinkertaisen, heti mielikuvia antavan ammattinimikkeen asuun. Lisäksi näkyvillä olevien naisroolimallien puuttuminen voi olla seikka, joka estää naispuolisten lukiolaisten hakeutumisen IT-alan koulutuksiin. Tähän työkaluun on liitetty tarinat kolmesta IT-alan vaikuttajanaisesta ja heihin liittyen tehdyt julisteet. Tarkoituksena on antaa inspiraatiota roolimallien nostamiseksi opintojaksoille jonkin opettajan määrittelemän tehtävän avulla.

Tehtävänä roolimalleihin liittyen voi olla esim. tutustuminen muihin historian naisroolimalleihin (esim. Ada Lovelace, Grace Hopper), heistä esseen kirjoittaminen, näytelmän tekeminen, puheen pitäminen tms.

Oppiaine: opinto-ohjaus, äidinkieli, muut kielten kurssit, IT-kurssit, historia tms.

Kesto: ei määritelty

Opiskelijamäärä: 1 opetusryhmä, yksilö- tai ryhmätehtävä

Mitä oppii: IT-alalla työskentelevien tai työskennelleiden naisten uratarinoita ja erilaisia tehtävänkuvia. Tehtävänannosta riippuen voi oppia historiasta, kirjoittamisesta, tiedonhausta tms.

Yhteys IT-alalle: Roolimallien tarinat kuvaavat IT-alan työtehtäviä.

Opetusmateriaalit

Roolimallit yhdessä

Juliste

Linda Liukas

Tarina

Juliste

Maria Ritola

Tarina

Juliste

Susan Wojcicki

Tarina

Juliste