Projektinhallinta

Ryhmätyöskentelyn suunnittelu ja toteutus projektimuotoisena pitäen sisällään: projektin käynnistys, projektin organisointi ja resursointi, projektisuunnitelman laadinta, projektin toteutuksen aikainen työskentely ja seuranta, loppuraportointi ja projektin päättäminen. Projekti voidaan toteuttaa myös ketterästi (suosittua nykyisin) silloin, kun projektin tavoiteltavaa tulosta joudutaan tarkentamaan projektin edetessä samalla kun projektin aihepiiristä opitaan uutta.

Oppiaine: kaikki aineet ja aiheet, jotka halutaan toteuttaa projektimuotoisesti, sopii myös oppiaineiden yhdistämiseen

Kesto: 1 lukiokurssi (yhteydessä johonkin muuhun, opintojen suunnittelu); projektointiin kannattaa varata n. 20% varsinaisen työmäärän lisäksi.

Opiskelijamäärä: 3-4 hengen ryhmiä

Mitä oppii: Projektityöskentelyä: roolien jako, projektisuunnitelman laadinta, resursointi, projektin seuranta, projektin loppuraportin laadinta, tulosten esittely.

Yhteys IT-alalle: Ohjelmistoalalla lähes kaikki työ tehdään pääsääntöisesti projekteissa. Projektityöskentely on normaali käytäntö myös monilla muillakin aloilla.

Opetusmateriaalit

Likkeelle kannattaa lähteä perehtymällä projektityöhön kokonaisuutena:

Projektityön ohjeistusta

Projektityössä auttaa suuresti kun käytössä on yhteiskäyttöä tukevia työkaluja, esimerkiksi Google Driven tekstidokumenttityökalu Docs, slide show -työkalu Slides ja taulukkolaskentatyökalu Sheets:

Google drive -työkalujen ohjeistusta

Tekstidokumenttityökalua tarvitaan projekteissa projektisuunnitelman sekä mahdollisten väliraporttien ja loppuraportin kirjoittamiseen:

Projektisuunnitelman ohjeet

Projektin loppuraportoinnin ohjeet

Kun slide show -työkalun käyttö on hallussa, voi omia esitysmateriaaleja hioa vielä paremmiksi esimerkiksi näiden vinkkien avulla:

Millainen on hyvä Power Point / Slides -esitys

Taulukkolaskentatyökalulla on kätevä suunnitella ja seurata projektin resursseja ja aikatauluja. Huomaa, että resurssitaulukko on ensimmäisellä välilehdellä ja aikataulut toisella:

Resurssit ja aikataulu -taulukkopohjat