Pelikehitys

Kurssin aikana tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin Unity-pelikehitintä käyttäen. Kurssi ei vaadi aiempaa ohjelmointikokemusta. Ohjelmointia käytetään kurssilla visuaalisten ja vuorovaikutteisten pelisisältöjen luomiseen. Kurssin osallistujia kannustetaan oppimaan kokeilemalla ja hakemaan aktiivisesti pelikehityksessä sovellettavaa tietoa erilaisista lähteistä. Voit lukea tarinan tämän kurssityökalun käytöstä Kempeleen lukiossa täältä.

Oppiaine: tietotekniikka

Kesto: 1 lukiokurssi

Opiskelijamäärä: ei rajoitettu

Mitä opitaan: Pelikehityksen perusteet, ohjelmointi, audiovisuaalisen materiaalin hyödyntäminen pelikehityksessä.

Yhteys IT-alalle: Pelien kehittäminen on hauska, ei-perinteinen tapa opetella ohjelmointia. Peliteollisuus on Suomessa yhä merkittävämpi työllistäjä, ja kurssin aikana opittuja taitoja voi soveltaa myös muiden kuin peliohjelmistojen kehittämiseen.

Kempeleen lukion opiskelijoita

Kempeleen lukion opiskelijoita pelaamassa lukiolaisten tekemiä pelejä

Kurssi on tarkoitettu toteutettavaksi 17 x 75 minuutin laajuisen opintojakson muodossa, mutta materiaaleja voidaan käyttää myös osittain kuten käsittelemällä Unity-esittely-osuus, tai sisällöt voidaan käsitellä tiivistäen. Kurssi ei edellytä opiskelijoilta erityisiä tietoteknisiä taitoja opiskelijoilta, mutta tietokoneen käytön perustaidot kuten tiedoston luominen ja tallentaminen on hyvä hallita, tai niitä voidaan opiskella kurssin aikana.

Kurssilla käytettävä pelikehitin, Unity, on ilmainen opiskelijoille. Lisää Unityn lisensoinnista voit lukea täältä. Unityn oppilaitoskäytöstä voit lukea täältä.

Kurssi rakentuu kolmesta osiosta ja harjoitustyöstä:

  1. Unity-esittely
  2. Ensimmäinen kurssidemo
  3. Jälkimmäinen kurssidemo
  4. Harjoitustyö