Pelikehitys

Kurssin aikana tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin Unity-pelikehitintä käyttäen. Kurssi ei vaadi aiempaa ohjelmointikokemusta. Ohjelmointia käytetään kurssilla visuaalisten ja vuorovaikutteisten pelisisältöjen luomiseen. Kurssin osallistujia kannustetaan oppimaan kokeilemalla ja hakemaan aktiivisesti pelikehityksessä sovellettavaa tietoa erilaisista lähteistä. Voit lukea tarinan tämän kurssityökalun käytöstä Kempeleen lukiossa täältä.

Kempeleen lukion opiskelijoita

Kempeleen lukion opiskelijoita pelaamassa opiskelijoiden kehittämiä pelejä

Oppiaine: tietotekniikka

Kesto: 1 lukiokurssi

Opiskelijamäärä: ei rajoitettu

Mitä oppii: Pelikehityksen perusteet, ohjelmointi, audiovisuaalisen materiaalin hyödyntäminen pelikehityksessä.

Yhteys IT-alalle: Pelien kehittäminen on hauska, ei-perinteinen tapa opetella ohjelmointia. Peliteollisuus on Suomessa yhä merkittävämpi työllistäjä, ja kurssin aikana opittuja taitoja voi soveltaa myös muiden kuin peliohjelmistojen kehittämiseen.

Kurssilla käytettävä pelikehitin, Unity, on ilmainen opiskelijoille. Lisää Unityn lisensoinnista voit lukea täältä. Unity oppilaitoskäytöstä voit lukea täältä.

Kurssi rakentuu kolmesta osiosta ja harjoitustyöstä. Kurssi voidaan toteuttaa myös soveltaen suppeampana versiona (esimerkiksi osat 1 ja 2).

  1. Unity-esittely
  2. Ensimmäinen kurssidemo
  3. Jälkimmäinen kurssidemo
  4. Harjoitustyö