Pelin ideointi

Pelihahmojen ja peli-ideoiden suunnittelun soveltaminen eri lukion oppiaineisiin on uudenlainen lähestymistapa opetusmateriaalin sisäistämiseen hauskan tekemisen kautta. Esimerkiksi historian kurssilla opiskelijaryhmille jaetaan aiheet Suomen historian eri vuosikymmenistä, joiden tapahtumiin tapoihin ja ihmisiin ryhmät tutustuvat. Perehtymisen perusteella ryhmät suunnittelevat peli-idean ja pelihahmoja sekä tekevät esityksen aiheesta esitettäväksi muille ryhmille. Peli voi olla tarinapohjainen strategiapeli, Sims-tyylinen simulaatiopeli tai jotain muuta. Esityksestä tulee käydä ilmi aikakauden tapahtumat ja tyypilliset piirteet.

Oppiaine: Historia, biologia, ym.

Kesto: ei määritelty

Opiskelijamäärä: 1 opetusryhmä

Mitä opitaan: Ryhmätyöskentelyä, sisäistämään tietoa tekemisen kautta, pelityyppejä ja -rakenteita, suunnittelua, esiintymistä

Yhteys IT-alalle: Pelikehitys on monia nuoria erityisesti kiinnostava osa-alue IT-alalla. Hyvän pelin suunnittelu vaatii työtä – pelin eteneminen riippuu siitä millaisia valintoja pelihahmo kulloinkin tekee. Pelissä olemassa olevat vaihtoehdot voidaan nähdä puumaisena rakenteena, jonka ”oksia” pitkin edetään pelaajan valinnoista riippuen erilaisia polkuja pitkin. Puurakenteita käytetään muutenkin usein ohjelmistojen yhteydessä kun tietoa taltioidaan ja luetaan, joten tehtävän suorittaminen auttaa ymmärtämään ohjelmistojen toimintaa ja yleisemminkin tiedon rakennetta.

Pelihahmojen ja peli-idean suunnittelun toteutuksesta LUNO-hankkeessa voit lukea lisää täältä.