Pelidialogin kirjoittaminen

Tehtävänä on kirjoittaa kahden pelihahmon välinen keskustelu. Toista keskustelijoista ohjaa pelaaja, eli pelaajan keskustelun aikana tekemät valinnat vaikuttavat keskustelun kulkuun ja lopputulokseen.

Monissa peleissä hyödynnetään dialogeja, joissa pelaaja on vuorovaikutuksessa peliohjelmiston ohjaamien hahmojen kanssa. Keskustelun kulku voi vaikuttaa suurestikin pelin etenemiseen: pelaaja voi esimerkiksi päättää vastaanottaa tehtävän, jota keskustelun toinen osapuoli ehdottaa, jolloin pelin seuraavat tapahtumat määräytyvät keskustelun lopputuloksen perusteella. Pelaajalle keskustelu näyttäytyy useimmiten vaihtoehtoina, joista hän voi valita sopivimmalta tuntuvan. Jotta peliohjelmisto kykenee jatkamaan keskustelua valinnan jälkeen, täytyy keskusteluun määritellä vaihtoehtoiset polut, joita seurataan tietyissä tilanteissa. Tällöin dialogi voidaan hahmottaa oheisen kuvan mukaisena puurakenteena.

pelidialogi

Esimerkki yksinkertaisesta pelidialogista

On huomattava, että yksinkertainenkin keskustelu voi pelisuunnittelun kannalta muodostaa mittavan puurakenteen, koska jokainen pelaajan tekemä valinta luo uuden, vaihtoehtoisen polun keskustelun etenemiselle:

pelidialogi

Astetta monimutkaisemman pelidialogin eteneminen

Keskustelusta voidaan tuottaa myös kieliversioita. Työkaluksi keskustelun luomiseen soveltuu esimerkiksi PowerPoint tai mikä tahansa ohjelmisto, jolla voi tuottaa yllä näkyviä esimerkkejä muistuttavia rakenteita. Keskustelu voidaan mallintaa paperillekin.

Oppiaine: äidinkieli, englanti, voi jatkua draamana

Kesto: 1-2 oppitunti

Opiskelijamäärä: ei rajoitettu

Mitä opitaan: Tarinan rakentaminen dialogilla niin, että ohjelmisto kykenee esittämään narratiivin, tiedon esittäminen puurakenteena

Yhteys IT-alalle: Interaktiivisen dialogin kulku voidaan nähdä puumaisena rakenteena, jonka ”oksia” pitkin edetään pelaajan valinnoista riippuen erilaisia polkuja pitkin. Puurakenteita käytetään muutenkin usein ohjelmistojen yhteydessä kun tietoa taltioidaan ja luetaan, joten tehtävän suorittaminen auttaa ymmärtämään ohjelmistojen toimintaa ja yleisemminkin tiedon rakennetta.