Pelidialogin kirjoittaminen

Tehtävänä on kirjoittaa kahden pelihahmon välinen keskustelu. Toista keskustelijoista ohjaa pelaaja, eli pelaajan keskustelun aikana tekemät valinnat vaikuttavat keskustelun kulkuun ja lopputulokseen.

Oppiaine: äidinkieli, englanti, voi jatkua draamana

Kesto: 1-2 oppitunti

Opiskelijamäärä: ei rajoitettu

Mitä oppii: Tarinan rakentaminen dialogilla, tiedon esittäminen puurakenteena

Yhteys IT-alalle: Interaktiivisen dialogin kulku voidaan nähdä puumaisena rakenteena, jonka ”oksia” pitkin edetään pelaajan valinnoista riippuen erilaisia polkuja pitkin. Puurakenteita käytetään muutenkin usein ohjelmistojen yhteydessä kun tietoa taltioidaan ja luetaan, joten tehtävän suorittaminen auttaa ymmärtämään ohjelmistojen toimintaa ja yleisemminkin tiedon rakennetta.