Paperiprototyyppi

Tehtävänä on tuottaa paperiprototyyppi, jolla voidaan testata mobiilisovelluksen käyttöliittymän toimintaa. Paperin ohella tai asemesta voidaan käyttää muitakin saatavilla olevia ja soveltuvia välineitä. Prototyypillä kuvataan

  • käyttöliittymäelementit kuten painikkeet ja listat
  • käyttöliittymän tekstisisällöt
  • sovelluksen näkymien kulku sen käytön aikana, esimerkiksi kirjautumisnäkymä, keskustelunäkymä, tuotevalikoimanäkymä

Prototyyppiä testattaessa testihenkilö suorittaa sovelluksen toimintoja valitsemalla niitä paperilta. Testin tukihenkilö seuraa testihenkilön toimia ja osoittaa, miten sovellus käyttäytyy tietyissä tilanteissa.

Oppiaine: kuvaamataito, draama, äidinkieli (vuorovaikutustaidot), työelämätaidot

Kesto: 1-3 oppitunti

Opiskelijamäärä: 3-4 ryhmätyö

Mitä opitaan: Asioiden suunnittelua karkealla tasolla, mobiilikäyttöliittymät, testimoderaattorina toimiminen

Yhteys IT-alalle: Paperiprototyyppi on kevyt, halpa ja etenkin tuotesuunnittelun alkuvaiheessa tehokas keino tuotteen ominaisuuksien testaamiseen.