Markkinointi

Markkinoinnilla pyritään tavoittamaan yrityksen asiakkaat, tarkoituksena myydä tuotteita tai palveluita. Digitaalisuus on olennaista, sillä suuria määriä ihmisiä voidaan tavoittaa sähköisesti. Siten markkinointi onkin osa IT-alaa. Toimintaan kiteytyy toki monia muitakin aloja ja osaamisalueita, sillä markkinointi sisältää mm. tutkimusta, analysointia, suunnittelua, ja toimeenpanoa. Luovuus ja analyyttinen ajattelu nousevat tässä paketissa esiin, kun pohditaan yrityksen markkinointisuunnielmia tai jos halutaan työstää digitaalista materiaalia. Vaikka materiaalit on tehty siltä pohjalta, että lukiolaisilla on yritysprojekti, voi materiaaleja soveltaa vapaasti erilaisiin oppiaineisiin.

Lataa materiaalit PowerPoint-muodossa.

Oppiaine: Yrittäjyyskurssi, teemaopinnot ym.

Kesto: määrittelemätön

Opiskelijamäärä: 1 opetusryhmä

Mitä opitaan: määritelmien tekemistä, mitä kaikkea markkinoinnissa pitäisi ottaa huomioon

Yhteys IT-alalle: Tietojenkäsittelyn opinnoissa on vahvasti mukana yrittäjyys ja liiketoiminta, ja toisaalta nettisivut sekä muu digitaalinen materiaali ovat oleellinen osa markkinointia. Tässä työkalussa katsotaan markkinointia ja siihen liittyviä osa-alueita, joita esimerkiksi ohjelmistokehittäjän on hyvä ymmärtää.