Lokalisointi

Tehtävänä on lokalisoida ohjelmiston käyttöliittymän tekstisisältöjä. Lokalisointi tarkoittaa sisältöjen kääntämisen ohella myös kohdekulttuurin huomioimista. Lokalisointi on siis käännöstä laajempi käsite.

Kieliversioiden tuottaminen on tärkeä osa ohjelmistotyötä. Kun käyttäjä voi työskennellä äidinkielellään, tehostuu ohjelmiston käyttö ja vältetään väärinymmärryksiä. Myös Web-sivustoista, kuten oppilaitosten sivustoista ja verkkokaupoista, tuotetaan usein lokalisoidut versiot. Usein keskiössä on tällöin tekstisisältöjen kääntäminen, mutta lokalisointi ulottuu myös esimerkiksi tapoihin merkitä kellonaika ja päivämäärä. Näiden ohella symboleilla ja väreillä on eri kulttuureissa erilaisia merkityksiä, joiden huomioon ottaminen on osa lokalisointityötä. Virheilmoituksiakaan ei tulisi vain kääntää, koska eri kulttuureissa virheistä kerrotaan eri sävyin.

Ohjelmistojen kehitysympäristöt sisältävät työkaluja kieliversioiden luontiin. Esimerkiksi Web-sivujen hallinnoimiseen käytetyistä julkaisujärjestelmistä löytyy osio, jonka kautta järjestelmän ja etenkin siihen asennettujen laajennosten (plugin) tuottamista teksteistä voidaan laatia käännöksiä tarpeen mukaan. WordPress-järjestelmän ydintekstien ja WordPress-teemojen käännöstyöhön voi ilmoittautua osallistumaan kuka tahansa aiheesta kiinnostunut. Tämä sivu liittyy luno.fi-sivuston käyttämän WordPress-teeman suomenkieliseen käännökseen.

wordpress-käännöstyökalu

WordPress-julkaisujärjestelmän käännöstyökalu

Lokalisointitehtävä voidaan tehdä mitä tahansa tekstieditoria käyttäen. Lokalisoinnin kohteena voi esimerkiksi olla opiskelijoille entuudestaan tuttu sivusto kuten oppilaitoksen tai kotikaupungin Web-sivut. Tekstisisältöjen ohella voidaan käsitellä esimerkiksi kuvien käytön, symbolien ja värien vaikutusta ja näkökulmaa valitun kohteen lokalisointiin.

Oppiaine: kielet, kulttuuriaiheet

Kesto: 1 – 2 oppituntia

Opiskelijamäärä: ei rajoitettu

Mitä opitaan: Kulttuurien ja kielten eroavaisuuksia, ohjelmistojen käyttöliittymien tekstin tuotantoa.

Yhteys IT-alalle: Onnistuneella lokalisoinnilla on suuri vaikutus ohjelmiston käytettävyyteen. Ohjelmistomarkkinat ovat pitkälti globaalit, eli eri kulttuuri- ja kieliympäristöt tulee ottaa huomioon ohjelmistojen suunnittelussa.