Lokalisointi

Tehtävänä on lokalisoida ohjelmiston käyttöliittymän tekstisisältöjä. Lokalisointi tarkoittaa sisältöjen kääntämisen ohella myös kohdekulttuurin huomioimista. Lokalisointi on siis käännöstä laajempi käsite.

Oppiaine: kielet, kulttuuriaiheet

Kesto: 1-2 oppitunti

Opiskelijamäärä: ei rajoitettu

Mitä oppii: Kulttuurien ja kielten eroavaisuuksia, ohjelmistojen käyttöliittymien tekstin tuotantoa.

Yhteys IT-alalle: Onnistuneella lokalisoinnilla on suuri vaikutus ohjelmiston käytettävyyteen. Ohjelmistomarkkinat ovat pitkälti globaalit, eli eri kulttuuri- ja kieliympäristöt tulee ottaa huomioon ohjelmistojen suunnittelussa.