Käyttöliittymäikonin suunnittelu

Tämän tehtävän tuloksena toteutetaan käyttöliittymäikoni, jota ohjelmiston käyttäjä käyttää tietyn toiminnon (kuten esimerkiksi sovelluksen käynnistäminen tai tiedoston tallennus) suorittamiseen. Ikoni on siis visuaalinen elementti, joilla on tietty merkitys käyttäjälle.

Etenkin mobiililaitteiden ohjelmistojen ikonit ovat kooltaan pieniä; kuvatiedoston suorakulmion sivujen koko saattaa olla vain muutamia kymmeniä pikseleitä. Tällöin ikonin suunnittelussa on varmistettava, että se on ymmärrettävissä pienikokoisenakin – ikoniin ei siis voi mahduttaa yksityiskohtia, jotka eivät toimi sen varsinaisessa käyttötilanteessa. Toisaalta ikonin tulisi toimia erilaisissa käyttäjä- ja kulttuurikonteksteissa. Hyvän ikonin suunnittelu on siis varsin vaativa tehtävä.

Ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien valmistajat ovat yleensä tuottaneet ikoneiden suunnitteluun oppaita ja ohjenuoria, joissa määritellään esimerkiksi suotava värien ja muotojen käyttö. Tehtävänannon yhteydessä voidaan päättää, noudatetaanko ikonin suunnittelussa ja toteutuksessa tiettyä opasta:

Tehtävänä voi olla ikonin suunnittelu uuden ohjelmiston tai toiminnallisuuden ilmaisuun, tai vaihtoehtoisesti voidaan toteuttaa uusi, parannettu versio jo olemassa olevasta ikonista. Esimerkiksi alla näkyvä tallennustoiminnallisuutta kuvaava ikoni perustuu levykkeen kuvan käyttöön, vaikka levykkeitä ei ole käytetty tallennusmediassa enää aikoihin. Voisiko sen tilalle kehittää modernimman version? Ikonin toteuttamiseen voi käyttää mitä tahansa kuvankäsittelyohjelmistoa tai ikoni voidaan piirtää paperillekin.

save-ikoni

Tallennustoimintoa kuvaava ikoni

Oppiaine: taideaineet, psykologia

Kesto: 1-2 oppitunti

Opiskelijamäärä: ei rajoitettu

Mitä oppii: Ikonien suunnittelussa tarkoituksena on oppia universaalia viestintää yksinkertaisten kuvien ja värien avulla.

Yhteys IT-alalle: Ohjelmistoissa käytettävät ikonit joudutaan toteuttamaan rajatulla määrällä kuvapisteitä ja värejä, ja ne ovat tietokoneen ruudulla pienikokoisia elementtejä. Silti käyttäjien tulee ymmärtää ikonin tarkoite. Hyvin suunnitelluilla ikoneilla on suuri merkitys ohjelmiston käytettävyydelle ja käyttökokemukselle. Kuvien ja värien merkitykset ovat usein kulttuurisidonnaisia, mikä täytyy ottaa myös suunnittelussa huomioon.