Käyttöliittymäikonin suunnittelu

Tämän tehtävän tuloksena toteutetaan käyttöliittymäikoni, jota ohjelmiston käyttäjä käyttää tietyn toiminnon (kuten esimerkiksi tiedoston tallennus) suorittamiseen. Ikoni on siis visuaalinen elementti, joilla on tietty merkitys käyttäjälle.

Oppiaine: taideaineet, psykologia

Kesto: 1-2 oppitunti

Opiskelijamäärä: ei rajoitettu

Mitä oppii: Ikonien suunnittelussa tarkoituksena on oppia universaalia viestintää yksinkertaisten kuvien ja värien avulla.

Yhteys IT-alalle: Ohjelmistoissa käytettävät ikonit joudutaan toteuttamaan rajatulla määrällä kuvapisteitä ja värejä, ja ne ovat tietokoneen ruudulla pienikokoisia elementtejä. Silti käyttäjien tulee ymmärtää ikonin tarkoite. Hyvin suunnitelluilla ikoneilla on suuri merkitys ohjelmiston käytettävyydelle ja käyttökokemukselle. Kuvien ja värien merkitykset ovat usein kulttuurisidonnaisia, mikä täytyy ottaa myös suunnittelussa huomioon.