Käyttäjälähtöinen kehitys

Käyttäjälähtöinen kehitys on oleellinen osa IT-alaa, jossa tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä pyritään huomioimaan ihmisten tarpeita ja käyttökontekstia. Tämän ymmärryksen kautta pyritään kehittämään tuotteita ja palveluita jotka ovat helppoja käyttää, hyödyllisiä, tehokkaita, ja virheitä on mahdollisimman vähän. Lisäksi mietitään esim. ulkonäön miellyttävyyttä ja käyttökokemuksen aiheuttamia tuntemuksia. IT-alalla on usein käytäntö, että ensin tutkitaan, sitten suunnitellaan. Sitten taas tutkitaan, ja muokataan suunnitelmaa. Tätä kutsutaan iteratiiviseksi prosessiksi.

Tehtävissä on oletuksena, että opiskelijoilla on jo olemassa oleva tuote tai palvelu idea jota he voivat kehittää. Tässä työkalussa on ohjeistusta siihen, miten määritellään kohderyhmät, haastattelut ja observointi joita käytetään suunnittelun työkaluna, tarkoituksena ymmärretään mitä pitäisi suunnitella. Mukana on myös esimerkki miten otetaan huomioon kilpailijat jos tehdään yritysprojektia. Seuraavaksi tulevat IT-alalla käytetyt design työkalut, kuten persoonat, skenaariot, prototyypit, ja konseptikuvat.

Tämä työkalu voisi tutkimuksen ja ihmisen ymmärtämisen osalta sopia esimerkiksi psykologian kurssille, tai luovan puolen osalta kuvaamataidon kurssille. Toki yhtymäkohtia löytyy varmasti myös muista oppiaineista.

Lataa materiaalit PowerPoint-muodossa.

Oppiaine: TVT, psykologia, kuvataide ym.

Kesto: määrittelemätön

Opiskelijamäärä: 1 opetusryhmä

Mitä opitaan: mitä on käyttäjälähtöinen kehitys, haastatteluiden tekemistä, suunnittelu työkaluja (persoonat, skenaariot, konseptikuvat, ja prototyypit)

Yhteys IT-alalle: Käyttäjälähtöinen kehitys ja käytettävyys tutkimus ovat tärkeä osa IT-alaa, jossa tarvii monenlaisia taitoja.