IT koulussamme analysointityökalu

Olemme selvittäneet LUNO-hankkeessa lukioiden nykytilaa, keskustelemalla lukiolaisten, rehtoreiden, opettajien, ja OPOjen kanssa siitä, miten IT on mukana heidän lukioissaan ja minkälaisia käsityksiä IT-alasta löytyy. Näiden haastatteluiden pohjalta olemme miettineet miten lukioissa voisi arvioida omaa IT-opetuksen nykytilaa, ja kehitimme lyhyen kyselyn. Kyselyn tulokset perustuvat vastaajan omaan näkemykseen, se kartoittaa vastaajan mielikuvia ja kokemuksia eikä siis ole absoluuttinen totuus. Tarkoitus on herättää miettimään sitä, miten IT-ala näkyy lukiossa, ja antaa ideoita siihen, miten oman lukion toimintaa voisi kehittää.

Kyselyn teemat

  • IT- kurssi tarjonta ja kehitys
  • IT-kurssien sisältö
  • ITn integrointi muihin oppiaineisiin
  • Oma osaaminen ja asenne
  • Yhteistyökuviot

Tuloksena näkyy eri osa-alueiden tilanne (heikko, keskiverto, tai hyvä), sekä ehdotuksiamme toiminnan kehittämiseksi. Kysely on toteutettu räätälöityinä versioina IT-opettajille, muille aineenopettajille sekä lukioiden ohjaushenkilöstölle:

Kysely IT-opettajille

Kysely muille aineenopettajille

Kysely ohjaushenkilöstölle

Oppiaine: –

Kesto: 5-10 min

Opiskelijamäärä: – (lukion henkilöstölle)

Mitä oppii: Herätellään miettimään oman lukion tilannetta, ja annetaan kehitysehdotuksia eri osa-alueille