Brainstorming For Smart Things

Oppiaine: Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä

Kesto: 2 oppituntia

Opiskelijamäärä: tehtävä tehdään pari- tai ryhmätyönä

Muuta: Peräkkäiset tunnit, omaehtoinen työaika suositeltavaa tuntien välisenä aikana

Mitä opitaan: ideointia, englantia, esityksen laatimista ja esittämistä

Yhteys IT-alalle: Tässä tehtävässä yhdistyy monta IT-alaan liittyvää seikkaa. Brainstorming on myös IT-alalla usein käytetty menetelmä, kun uusia ideoita haetaan. IT-alalla asioita joutuu usein esittämään esim. PowerPointia käyttäen. Esityksiä voi joutua tekemään esim. asiakkaille, omalle tiimille tai organisaation/yrityksen johtajille. Esitysten tulee olla vakuuttavia ja englannin kieli on useissa yrityksissä kaikkien yhteinen kieli. Älykkyys esineissä ja asioissa on koko ajan tulossa enemmän ihmisten arkeen, mutta tämä ei tapahdu ilman ohjelmistojen ja käyttöliittymien kehittämistä ja asiakkaille asti näitä esineitä ja asioita ei saada ilman IT-alalla työskenteleviä ihmisiä.

Ensimmäinen tunti:

  1. Tehdään pareittain/pienissä ryhmissä keskustelutehtävä. (10min)
  2. Katsotaan yhdessä aiheeseen innoittava introvideo esimerkiksi tulevaisuuden kodista. (5min)

Esimerkkejä intro videoihin:

Discover Tomorrow’s Connected Home!

Future Homes

  1. Ryhmiin jakautuminen, brainstormaus asian tiimoilta. Brainstormaus esim. menetelmällä: 3min hiljaisesti yksin ideoita post-it lapuille, 7min yhdessä katsotaan ideat, tuotetaan uusia ja päätetään idea. (10min)
  2. Päätetään yksi idea (smart thing), jota lähdetään työstämään. Pohditaan, mitä vahvuuksia tuotteella on ja miten sitä voitaisiin kehittää niin, että mahdollisia vikoja/haittoja ei ilmenisi. (5-10min)
  3. Aloitetaan esityksen tekeminen. Tuotteesta tehdään PowerPoint-esitys englanniksi. Siinä esitellään tuote yleisölle (mikä se on, mihin sitä tarvitaan, miksi se on tärkeä ja mullistava keksintö jne). Esitykseen laitetaan myös havainnollistavia kuvia. Kuvia voi etsiä netistä, havainnollistavan kuvan voi piirtää tai kuvan voi ottaa itse ja tarvittaessa muokata jollain kuvankäsittelyohjelmalla (35min)

Toinen tunti:

  1. Viimeistellään esitykset. (15 min)
  2. Kunkin esityksen kesto n. 5 min – jokaisen ryhmän jäsenen tulee sanoa jotain ääneen. Ryhmätyöt esitetään luokan edessä. (ryhmien määrä * 5 min)
  3. Opettajan sanallinen palaute ryhmätöistä (5-10 min)

MUISTATTEHAN, ETTÄ UUDEN ÄLYKEKSINNÖN LUOMISESSA VAIN MIELIKUVITUS ON RAJANA!

Brainstorming For Smart Things -opetuksen sisältö pdf-tiedostona.