3D-mallinnuksen perusteet

Tämä kokonaisuus voidaan toteuttaa lyhyenä silmäyksenä 3D-mallintamiseen tai materiaalit voidaan käyttää kokonaisuudessaan, jolloin oletettu kesto on 7 oppituntia. Tavoitteena on esitellä mallinnustyön pääperiaatteita ja työvaiheita. Aiheesta löytyy runsaasti lisämateriaalia ja -tietoutta esimerkiksi Youtube-tutoriaalien muodossa.

Käytettävä ohjelmisto työkalu on Blender, joka on ilmaisesti saatavilla ja käytettävissä. Blenderistä on saatavilla myös portable-versio, jota voidaan käyttää esimerkiksi USB-tikulta ilman Windows-asennusta.

blender

Näkymä Blender-ohjelmiston käyttöliittymästä

Osuuden opetusmateriaalien sisältö

  • Luentomateriaali PowerPoint-muodossa
  • Tunti- /kotitehtävät sekä tehtäviin tarvittavat aputiedostot

Lataa materiaalit Zip-pakettina.

Oppiaine: taideaineet, matematiikka (geometria)

Kesto: 1 – 7 oppituntia

Opiskelijamäärä: ei rajoitettu

Mitä opitaan: 3D-geometrian ja 3D-mallien tuottamisen perusteet, mallien yhteydessä käytettävät materiaalit ja tekstuurit visuaalisen vaikutelman tuottamiseen.

Yhteys IT-alalle: 3D-malleja hyödynnetään nykyään monin tavoin: Niitä käytetään tuotesuunnittelussa pienesineistä rakennuksiin. Malleja hyödynnetään elokuva- ja pelituotannoissa. 3D-tulostimet ovat halventuneet ja kehittyneet, joten tulevaisuudessa on ennakoitu 3D-tulostuksen nousevan paperitulostamisen rinnalle arkipäivän toimintona.