IT-koulussamme testi aineenopettajille

IT koulussamme testi on kehitetty LUNO-hankkeen aikana tehtyjen haastatteluiden pohjalta, joissa kartoitettiin lukioiden nykytilaa rehtoreiden, OPOjen, opettajien, ja lukiolaisten kanssa. Haastattelut antavat syvällisempää ymmärrystä, mutta tämän testin on tarkoitus olla kevyempi tapa kartoittaa tilannetta. Testin tulokset perustuvat vastaajan omaan näkökulmaan, se kartoittaa vastaajan mielikuvia ja kokemuksia eikä siis ole absoluuttinen totuus. Testin tarkoitus on herättää miettimään sitä, miten IT-ala näkyy lukiossa, vai näkyykö mitenkään ja myös antaa ideoita siihen, miten oman lukion toimintaa voisi kehittää informaatioteknologian opetuksen osalta – IT/ATK/TVT-kursseilla tai lukiossa muuten.

 

1.Onko lukiossasi tarjolla IT-kursseja? (Kurssi jossa opetellaan IT-taitoja esim. ohjelmistojen käyttöä, ohjelmointia tms. ATK-kurssit / TVT-kurssit)
2.Miten arvioisit omia IT-taitojasi?
3.Minkälainen käsitys sinulla on eri IT-alan koulutusvaihtoehdoista?
4.Mitä tietoa sinulla on IT-alan työelämästä?
5.Kuinka paljon lukiosi tarjoaa sinulle mahdollisuuksia päivittää IT-osaamistasi?
6.Hyödynnätkö teknologiaa oman aineesi opetuksessa?
7.Tuotko oman/omien aineidesi opetuksessa esiin IT-alaa?
8.Pidän Suomessa vallitsevaa eri alojen sukupuolittuneisuutta ongelmana (esim. tekniikka, sairaanhoito).
9.Pyrin opetuksessani rohkaisemaan nuoria rikkomaan rajoja niissä osa-alueissa, jotka usein nähdään ominaisina vastakkaiselle sukupuolelle.
10.Minusta on tärkeää saada erityisesti tyttöjä innostumaan IT-alan koulutus- ja työmahdollisuuksista.
11.OPS velvoittaa lukioita yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Kuinka montaa näistä erilaista yhteistyömuodoista lukiossanne on käytetty IT-alaan liittyen viimeisen viiden vuoden aikana: – avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kurssit IT-koulutusaloilta – yhteistyökurssit korkeakoulujen kanssa – vierailut korkeakouluihin – hankkeet ja projektit – lukiolle kutsutut vierailijat/luennoitsijat korkeakouluista.

Vastaa