IT-koulussamme testi IT-opettajille

IT koulussamme testi on kehitetty LUNO-hankkeen aikana tehtyjen haastatteluiden pohjalta, joissa kartoitettiin lukioiden nykytilaa rehtoreiden, OPOjen, opettajien, ja lukiolaisten kanssa. Haastattelut antavat syvällisempää ymmärrystä, mutta tämän testin on tarkoitus olla kevyempi tapa kartoittaa tilannetta. Testin tulokset perustuvat vastaajan omaan näkökulmaan, se kartoittaa vastaajan mielikuvia ja kokemuksia eikä siis ole absoluuttinen totuus. Testin tarkoitus on herättää miettimään sitä, miten IT-ala näkyy lukiossa, vai näkyykö mitenkään ja myös antaa ideoita siihen, miten oman lukion toimintaa voisi kehittää informaatioteknologian opetuksen osalta – IT/ATK/TVT-kursseilla tai lukiossa muuten.

 

1.Reagoidaanko lukiossanne IT-kurssien osallistujamääriin?
2.Kerätäänkö IT-kursseilta osallistujapalautetta?
3.Kehitetäänkö IT-kursseja säännöllisesti osallistujapalautteen perusteella?
4.Kehitetäänkö IT-kurssien sisältöä säännöllisesti esimerkiksi ajankohtaisten trendien mukaan?
5.Monellako eri tavalla IT-kurssejanne mainostetaan lukiolaisille? – Kurssitarjotin (OPS) – Wilman kautta viestitys – Oppitunneilla opettaja mainostaa – Sosiaalisen median kanavat – Jokin muu
6.IT-kurssimme sisällöissä huomioidaan oppilaidemme IT-taitojen lähtötaso.
7.IT-kurssimme sisältävät opiskelijoille lukiotyöskentelyssä keskeisten ohjelmistojen käytön opettelua. (esim. Abitti, Geogebra, jne.)
8.IT-kurssivalikoimassamme on ohjelmointipainoitteinen kurssi.
9.IT-kurssivalikoimassamme on suunnittelupainoitteinen kurssi, jolla ohjelmointi on vähemmällä painotuksella (esim. käyttöliittymien ja/tai pelien suunnittelua).
10.IT-kursseillamme tehdään ryhmätöitä / tiimityötä.
11.IT-kursseillamme toteutetaan monipuolisia projekteja (joissa yhdistyy esimerkiksi uusien ratkaisujen konseptointi, käyttöliittymän suunnittelu, ohjelmointi, testaus, ja markkinointi).
12.IT-kursseillamme tarjotaan tietoa alan töistä ja urapoluista
13.Miten arvioisit omia IT-taitojasi?
14.Minkälainen käsitys sinulla on eri IT-alan koulutusvaihtoehdoista?
15.Mitä tietoa sinulla on IT-alan työelämästä?
16.Kuinka paljon lukiosi tarjoaa sinulle mahdollisuuksia päivittää IT-osaamistasi?
17.Pyrin opetuksessani rohkaisemaan nuoria rikkomaan rajoja niissä osa-alueissa, jotka usein nähdään ominaisina vastakkaiselle sukupuolelle.
18.Minusta on tärkeää saada erityisesti tyttöjä innostumaan IT-alan koulutus- ja työmahdollisuuksista.
19.Pyrin IT-opetuksessani rohkaisemaan erityisesti tyttöjä.
20.Selvitän IT-kurssiemme alussa opiskelijoiden osaamistason lähtötasotestillä.
21.IT-kursseillamme toteutetaan ohjelmointiprojekteja (eikä yksittäisiä ohjelmointitehtäviä).
22.Pidän Suomessa vallitsevaa eri alojen sukupuolittuneisuutta ongelmana (esim. tekniikka, sairaanhoito).
23.OPS velvoittaa lukioita yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Kuinka montaa näistä erilaista yhteistyömuodoista lukiossanne on käytetty IT-alaan liittyen viimeisen viiden vuoden aikana: – avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun kurssit IT-koulutusaloilta – yhteistyökurssit korkeakoulujen kanssa – vierailut korkeakouluihin – hankkeet ja projektit – lukiolle kutsutut vierailijat/luennoitsijat korkeakouluista

Vastaa