Pelihahmoja OSYK:n historian kurssilla

Peliala eritoten pelihahmojen ja -ideoiden suunnittelu yhdistettiin OSYK:n Historia 3 kurssille. Kurssilla opiskeltiin Suomen historian eri aikakausia ryhmätöinä. Jokainen ryhmä sai itselleen yhden tai useamman vuosikymmenen 1800 ja 1900-luvuilta. Ryhmät perehtyivät tuon aikakauden tapahtumiin, tapoihin ja ihmisiin. Perehtymisen perusteella he suunnittelivat peli-ideaa ja pelihahmoja ja tekivät esityksen toisille aiheesta. Lue lisää

Joulugaala Haukiputaan lukiossa

Haukiputaan lukiossa on vuosittain järjestetty Joulugaala, jonka sisällön ja toteutuksen opiskelijat suunnittelevat ja harjoittelevat monialaisessa opintojaksossa. LUNO lähti mukaan joulugaalan suunnittelun ja toteutuksen mentorointiin tavoitteena tuoda mm. Joulugaalan näytelmään älykäs draama tematiikkaa. Lue lisää

Todennäköisyyksiä ja 3D-tulosteita lukiolaisille

Syys-lokakuussa 2018 LUNO-hanke järjesti lukiolaisille esittelytilaisuuksia liittyen 3D-teknologioihin sekä satunnaisuuden generointiin ja satunnaislukujen käyttöön ohjelmistoissa. Opiskelijat pääsivät tilaisuuksien aikana kokeilemaan 3D-mallinnusta ja kolmiulotteisen pelimaailman rakentamista. Lisäksi osallistujat testasivat, miten 3D-tulostettujen noppien sivujen tarkoituksellinen vääristäminen vaikutti heittojen tulosjakaumaan. Lue lisää

Ohjelmistoalan työtehtäviä tutuksi 1. lukiovuoden opiskelijoille

LUNO-hanke kävi Kempeleen lukiossa tutustuttamassa ensimmäisen vuoden opiskelijoita ohjelmistoalan työtehtäviin. Tilaisuuteen osallistuneet opiskelijat tekivät aluksi suuntautumistestin, jonka tulosten perusteella jakauduttiin tekemään erilaisia ohjelmistoalan arkipäivää kuvaavia tehtäviä. Lisäksi osallistujilla oli tilaisuus pelata edelliskevään ohjelmointikurssin tuotoksena syntyneitä pelejä. Lue lisää

Web-sivujen kehitystä Haukiputaan lukiossa

Haukiputaan lukiossa toteutettiin WWW-ohjelmoinnin kurssi, jonka järjestämisessä LUNO-hanke oli mukana. Kurssin tavoitteena oli Web-sivujen tekemisen oppimisen ohella valottaa Web-kehitystyön luonnetta ja esitellä osallistujille IT-alan ammattilaistenkin käyttämiä nykyaikaisia työkaluja ja teknologioita.
Lue lisää

Opinto-ohjaajat kuulemassa ja osallistumassa it-alaa raottavassa iltapäivässä

Lukioiden, perusasteen ja ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajat kokoontuivat Oamkin Teuvo Pakkalan kadun kampuksella. Tilaisuus järjestettiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun opinto-ohjaajat ry:n kanssa ja opoja tilaisuudessa olikin eri puolilta maakuntaa. LUNO pääsi tilaisuudessa viemään eteenpäin omaa viestiään it-alan osaamistarpeesta ja alan sukupuolijakauman vääristymästä ja sitä myötä naisten houkuttelemisesta alalle. Lisäksi opinto-ohjaajat saivat tutustua it-alan työtehtävien moninaisuuteen muotoilutyöpajassa ja 3D-mallinnuksen ja -tulostuksen esittelyssä. Lue lisää

LUNO-infot

LUNO on vieraillut viimeisen vuoden aikana lukioissa kertomassa IT-alasta mm. oppilaanohjauksen tuntien yhteydessä, välitunti-infossa ja erikseen järjestetyillä tunneilla. Opinto-ohjaajien toiveiden perusteella olemme IT-alan infoissa kertoneet työllisyystilanteesta, palkoista, työpaikoista ja erilaista työnkuvista. Lue lisää

3D-tietoutta tiedeprojektilaisille

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion henkilöstölle järjestetyn työpajan yhteydessä keskusteltiin 3D-mallien ja -tulostuksen hyödyntämisestä opetuksessa ja projektien yhteydessä. Niinpä syyskuussa 2018 ryhmä Sciinno-projektiin osallistuvia opiskelijoita sekä opettajat Jarmo Huuki ja Vesa Perttunen vierailivat Oamkin tiloissa tutustumassa 3D-teknologioihin. Lue lisää