LUNO tasa-arvo päivillä

LUNO järjesti 10.10. THL:n tasa-arvo päivillä workshopin yhteistyössä SinäOsaat! hankkeen kanssa (https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/ajankohtaista/tasa-arvopaivat). Workshopissa mietittiin Miksi tyttöjä tarvitaan teknologia-alalla?

Workshopin tarkoitus oli tuulettaa omia ennakkoluuloja ja pohtia yhdessä mitä teknologia-ala on, ja keksiä uusia ideoita siihen, miten tytöt voisivat kiinnostua teknologiasta myös ammattina eikä vain sen käyttäjinä. Workshop:iin osallistui 20 henkilöä, eri ikäisiä ja eri aloilta tulevia ihmisiä. Lopussa saimme aivan mahtavan palautteen eräältä elämänsä aikana useita työpajoja kahlanneelta. Hän sanoi, että työpajamme oli paras hänen kokemistaan!

Ohjelma lähti liikkeelle LUNO ja SinäOsaat! -hankkeiden esittelyllä, jossa kerrottiin teknisten alojen sukupuolittuneisuudesta. Seuraavaksi tehtiin LUNO:n IT-alan ammattitesti, jonka avulla mietittiin kuinka erilaisia työnkuvia IT-alalta löytyy. Lisäksi jätimme kotitehtäväksi Harvardin IAT testin, jonka avulla voi kartoittaa omia tiedostamattomia asenteita ja uskomuksia.

Seuraavaksi osallistujat laitettiin tekemään suunnittelutehtävää, jossa pareittain mietittiin jotain arkipäivän esineitä ja miten niihin voisi tuoda älykkyyttä. Tämän tarkoitus oli tuoda esiin IT-alan luovan puolen työskentelytapoja.

Lopuksi varasimme tunnin aikaa siihen, että osallistujat voivat kiertää 5 hengen ryhmissä 5 eri pisteellä, joissa mietittiin:

 1. Miksi naisia tarvitaan teknologia / IT-alalla?

Mitä nousi esiin:

 • naiset ja miehet nähdään erilaisina
 • teknologia on kaikille
 • naisilla kyky katsoa asioita laajemmin, ymmärrys arjesta, ihmisläheisyys
 • naisten kulttuurin ja historian ‘näkymättömyys’
 • miesvaltainen ympäristö poissulkeva – myös miehille
 • työvoimapula – naiset resurssina
 • tulonjako – IT-ala hyväpalkkainen
 • uudet innovaatiot tuotteissa ja niiden ominaisuuksissa – naisten tarpeet
 • roolimalleiksi
 • segregaation torjuminen
 1. Mikä on koulun merkitys siihen, lähtevätkö tytöt teknologia-aloille?

Mitä nousi esiin:

 • mikä on tytöille/pojille sopivaa? sukupuoliroolien haastaminen
 • arvomaailma, asenteet puheessa ja kielessä
 • esimerkit ja kasvutarinat
 • opettajan vaikutus valintoihin
 • työkalut: vierailut, esittelyvideot, harjoittelumahdollisuudet
 • tiedon tarjoaminen
 1. Mikä tekee teknologisesta tuotteesta tasa-arvoisen?

Mitä nousi esiin:

 • käytettävyys, saavutettavuus
  • erilaisten käyttäjien ja käyttökontekstien huomioiminen
 • erilaiset vaihtoehdot
 • lokalisointi
 • vastuullisuus
 • markkinointi – kenelle?
 • tuotteen ominaisuudet – paino, koko, ulkonäkö
 • hinta
 • mielikuvat, uskomukset, olettamukset
 1. Miten teknologia-alan yritykset voisivat houkutella naisia alalle?

Mitä nousi esiin:

 • työyhteisöt
 • joustavat työajat
 • koulutuksen tarjoaminen
 • imago ‘häirintävapaa työpaikka’
 • Alan esittely
  • vierailut oppilaitoksissa
  • viestintä
  • visuaalisuus
  • roolimallit
 • rekrytointi ilmoitukset
 • mitä taitoja tarvitaan?
 • TET jaksot

Mikä on kodin merkitys siihen, lähtevätkö tytöt teknologia-aloille?

Mitä nousi esiin:

 • lelut ja leikit tasapuolisesti
 • kynnyksen madaltaminen: kokeilu kotona
 • vanhempien tietoisuuden lisääminen
 • Arvot, miten ammateista ja aloista puhutaan kotona
 • Lasten mukaan ottaminen sukupuolittuneisiin hommiin
 • vanhempien roolit kotona
Tasa-arvopäivät

LUNO- ja Sinä Osaat! -hankkeet esittäytymässä Tasa-arvopäivillä