LUNO Lahdessa ja Vantaalla

Lokakuinen Lahti

Lokakuinen lahti

Eri puolilla Suomea löytyy toimijoita, jotka koittavat innostaa nuoria, etenkin tyttöjä, IT-alan ja teknologian pariin. LUNO-hankkeesta lähti kaksi edustajaa vierailumatkalle Lahteen ja Vantaalle jakamaan kokemuksia ja pohtimaan tulevaisuuden suunnitelmia näiden muiden toimijoiden kanssa. Lahdessa vierailtiin SOLU-tiedeluokassa ja ammattikorkeakoulun Gamechangers-hankkeen edustajien luona. Vantaalla tapasimme Sivistys- ja kulttuuritoimen edustajia. Tekstin lomasta löytyy aiheesta kiinnostuneille lisätietoa kohteista ja yhteisistä mielenkiinnon kohteista linkkien kautta.

SOLU-tiedeluokassa nähtiin yhtäläisyyksiä Oulun yliopiston FabLabin kanssa, mutta heillä oli laajempi katsaus eri tieteen aloihin. Lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan kaikenlaista robotiikasta kemiaan. He tarjoavat mahdollisuutta vierailla tiedeluokassa, mutta tarjolla on myös välineitä lainattavaksi. SOLU-tiedeluokassa oli meneillään syysloman tiedeprojekti, ja siellä valmistettiin liikkuvia esineitä, joihin sitten suunniteltiin mm. led-valaistusta. Lisäksi lapset pääsivät valmistamaan superpallon itselleen.

Gamechangers – naiset peliteollisuudessa hankkeessa oli toteutettu 4 kuukauden pituisia projekteja joissa sukupuolitasapaino oli käännetty toisinpäin, eli naisia oli osallistujista n. 80%. Hankkeessa naisten saaminen mukaan toimintaan oli tärkeää, mutta erityisiä löydöksiä sukupuoleen liittyen ei ilmeisesti ollut noussut esiin. Toisaalta projektit toteutettiin pääasiassa etänä, jolloin omia haasteita tuli mm. siinä, että tiimien sisäiset ongelmat tulivat myöhään esiin. Hankkeessa on julkaistu videoita, joista osa kertoo naisten tarinoita pelialalla toimimisesta (video).

Vantaan sivistys-ja kulttuuritoimen vierailulla tapasimme jo päättyneen Luovaa teknologiaa lukioihin hankkeen toimijoita ja Tunne työ – hankkeen edustajan.Mukana keskusteluissa oli myös opetustoimen suunnittelija, joka vastaa lukiopuolen kehityksestä sekä TVT-asioista. Luovaa teknologiaa lukioihin hankkeessa oltiin luotu demoja, jotka vastaavat LUNO-hankkeen pilotteja. Erona näissä on se, että Vantaalla hankkeen henkilöstö toimi opettajina. Vantaan lukiolaisilla teetetyssä kyselyssä ilmeni, että teknologia ja robotiikka nähtiin tärkeänä mutta se ei välttämättä näy kurssivalinnoissa. Tunne työ – hankkeen edustaja kertoi heidän toimistaan lukiokoulutuksen työelämälähtöisyyden lisäämisessä. Heillä oli mielenkiintoinen malli, jossa lukiolaiset ryhmäytyivät eri lukiosta tulevien opiskelijoiden kesken, ja ottivat yhteyttä yrityksiin ja haastattelivat erilaisia osaajia. Tämän jälkeen nuoret toteuttivat erilaisia kurssitöitä, kuten vlogeja tai artikkeleita (Videoita). Keskustelussa tuli myös esille mielenkiintoinen seikka, että kaikissa Vantaan lukioissa on tarjolla Robotiikka-kurssi, johon tulossa on myös jatkokurssi. Jatkokurssi on tullut tarpeelliseksi nyt kun perusopetuksessa on jo ohjelmointia niin lukioihin pitää saada myös haastavampi kurssi.

Tapaamisissa kerroimme myös omista kokemuksistamme, ja huomasimme että meillä on ollut samantyyppisiä haasteita hanketoiminnan toteuttamisessa lukioissa. Konkreettisia esimerkkejä ovat lukioiden aikarajoitukset ja innostuneiden opettajien löytäminen. Tosin voi olla että kulttuuri- ja sivistystoimella on helpompi lähestyä lukioita kuin LUNO:n kaltaisella hankkeella, jossa tulemme ulkopuolisina tarjoamaan yhteistyömahdollisuuksia. Lopuksi pohdittiin sitä, että hankkeiden toimiin lähtevät helpommin mukaan ne opiskelijat jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita, mutta miten saamme loputkin lukiolaiset innostumaan. Tähän emme vielä keksineet ratkaisua.