Ohjeet Google Docs -dokumentin muotoiluun

Näillä ohjeilla voit laatia ja muotoilla Google Docs -dokumentin niin, että dokumentti on helposti vietävissä WordPress-sivuksi. Tämä voisi siis olla käyttökelpoinen tapa tuottaa LUNO-hankkeen online-työkaluja. Voi myös olla, että päädytään muuhun ratkaisuun.

Työn päävaiheet ovat

  1. Kansion luominen
  2. Dokumentin laatiminen
  3. Dokumentin vienti WordPressiin

Kansion luominen

Luo työkalulle oma kansio Online-työkalut kansion alle. Nimeä kansio työkalun tarkoitteen mukaisesti. Kansion nimi ei tule näkymään WordPress-sivuilla.

Dokumentin laatiminen

Dokumentin nimi tulee olemaan myös Web-sivun nimi, joten nimeämisessä tulee noudattaa HTML-tiedostojen nimeämissääntöjä (.html-päätettä ei kuitenkaan tarvita). Luo dokumentti työkalukansion juureen. Työkalut voivat koostua myös useista sivuista ja niiden välisistä linkeistä, mutta pitäydytään tässä vaiheessa yksittäisissä sivuissa.

Tekstisisällöt

Tekstisisältöjen tyyleinä voi käyttää tyylejä

  • Heading 1
  • Heading 2
  • Heading 3
  • Normal text

Heading-tyylit muuntuvat WordPress-sivun h1 – h3 -elementeiksi. Normal text näytetään WordPress-sivulla muotoilemattomana leipätekstinä. Sekä numeroituja että numeroimattomia listoja voi käyttää. Tekstimuotoiluista lihavointi, kursivointi ja alleviivaus toimivat, joten niitä voi käyttää. Fonttien värimääritykset eivät sen sijaan siirry WordPress-sivuun.

Kirjoita dokumentin alkuun pääotsikko, ja lisää siihen tyyli Heading 1. Muuten otsikkotyylejä voi käyttää vapaasti.

Linkit

Linkit voi lisätä dokumenttiin normaalisti Google Docsin linkkityökalua käyttäen, ja ne näkyvät WordPress-sivulla Web-linkkeinä. Jos haluat linkittää sivulle tiedostoja, voit esimerkiksi tuoda tiedostot työkalukansioon, luoda tiedostoon share-linkin ja käyttää linkkiä tiedoston linkitykseen Web-sivulle. Tässä on esimerkkinä linkki Google Driven työkalukansiossa sijaitsevaan Zip-tiedostoon.

Kuvat

Kuvat tasautuvat sivulla vasempaan laitaan, ts. esimerkiksi keskitettyjä kuvia ei kannata käyttää. Kuvia ja tekstiä ei myöskään voi palstoittaa. Näiden ominaisuuksien tarpeellisuutta ja tuottamista voidaan tutkia myöhemmin.

WordPress-teeman käyttämät peruskuvakoot ovat

  • 788 x 474 px
  • 229 x 229 px

788:aa pikseliä leveämmät kuvat rajataan automaattisesti ko. leveyteen. Natiivikokojen käyttäminen on suositeltavin vaihtoehto, mutta muitakin kokoja voi siis käyttää (ks. alla). Alkuperäiset valokuvat kannattaa aina säilyttää varmuuskopioina. Näytettävät kuvat voi poimia mistä vaan. Oleellisimmat kuvat kannattaa taltioida työkalukansioon. Kuvat siirtyvät dokumentin viennin yhteydessä automaattisesti WordPress-palvelimelle.

Alla näkyvä kuva on ladattu paikalliselta tietokoneelta

Tämä kuva sijaitsee työkalukansiossa

Videot

Youtube-videolinkin saa näkymään Youtube-ikkunana. Lisää linkkiteksti dokumenttiin, mutta älä lisää – äläkä anna editorin lisätä – linkkiosoitteeseen varsinaista linkkiä:

Jos lisäät linkin tekstin lisäksi, näkyy videolinkki perinteisenä linkkinä:

https://youtu.be/0YHBGl3h84w

Dokumentin vienti WordPressiin

Kun dokumentti on valmis, ilmoita asiasta Matille. Näiden ohjeiden mukaan laaditun sivun vieminen WordPress-alustalle onnistuu muutamassa minuutissa. Jos haluat myöhemmin päivittää sivun sisältöjä, voit muokata dokumenttia ja muokkausten jälkeen ilmoittaa asiasta Matille.

Sivut eivät tässä vaiheessa näy LUNO-sivuston valikoissa, mutta kun sivu on julkaistu sitä voi katsella ja käyttää sivun osoitetta käyttäen. Julkaistun sivun osoite on muotoa https://www.luno.fi/dokumentin-nimi/

Jos haluat, voit luoda sivusta PDF-version, jonka voit myös tallettaa työkalukansioon ja linkittää WordPress-sivulle.

Lataa sivu PDF-tiedostona