LUNO-hankkeesta

Lukiolaisista nostetta ohjelmistoalalle (LUNO) -hanke toteutettiin 1.9.2017 – 31.12.2019 välisenä aikana Oulun ammattikorkeakoulun informaatioteknologian osaston ja Oulun yliopiston INTERACT-tutkimusyksikön yhteistyöhankkeena. Hankkeen päätavoitteena oli lisätä naispuolisten opiskelijoiden osuutta ohjelmistoalan lukion jälkeisessä koulutuksessa. Vaikka digitaalisuus ja ohjelmistot ovat sukupuoleen katsomatta yhä suurempi osa kaikkien kansalaisten elämää, on IT-alalle kouluttautuvista opiskelijoista ylivoimaisesti suurin osa miehiä. Tilastokeskuksen vuoden 2016 tilastojen mukaan vain 9,3 prosenttia palkan­saajista työskentelee tasa-aloilla. Tasa-ala tarkoittaa sitä, että alalla on 40–60 % naisia ja miehiä. Tasa-arvobarometri taas kertoo, että vuonna 2016 väestön 25–29-vuotiaista miehet olivat suorittaneet tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen tutkinnoista 86 % sekä 85 % tekniikan alan tutkinnoista. LUNO-hankkeen tavoitteena on siis ollut innostaa nuoria ja erityisesti naisia valitsemaan lukion jälkeisen koulutuksen ja uran alalla, joka ei siis välttämättä tällä hetkellä näyttäydy heille kovin houkuttelevana.

On olemassa tutkimustietoa siitä, että naispuoliset opiskelijat lähestyvät ohjelmointitehtäviä eri tavoin kuin miespuoliset opiskelijat. Jotta saavutetaan parhaat mahdolliset oppimistulokset, tulee tämä ottaa huomioon opetuksessa. On myös tärkeää, että ohjelmointi kuvataan opiskelijoille yhtenä ohjelmistokehityksen työtehtävistä, joiden joukossa se on tärkeässä roolissa, mutta jotka edellyttävät myös esimerkiksi suunnittelu- ja testaustyötä. Koska ohjelmistoalaan liittyvät mielikuvat välittyvät ja tulevat jatkossakin välittymään koulujen henkilöstön (lukioissa opettajien ja opinto-ohjaajien) kautta, on tärkeää, että he ymmärtävät työn todellisen luonteen. Hankkeen keskiössä olivat siis ohjelmoinnin ja sen opettamisen lisäksi ohjelmistoalaan liittyvät mielikuvat ja alan kiinnostavuus.

Hankkeen toimenpiteinä

  • Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston ohjelmoinnin ja ohjelmistokehityksen opetuksen asiantuntijat jalkautuivat Oulun seudun ja Oulun Eteläisen lukio-opetuksen toimijoiden joukkoon.
  • kartoitettiin kohdelukioiden tietojenkäsittelyn opetuksen tila sekä tunnistettiin tietojenkäsittelyyn liittyvän opetuksen hyviä käytänteitä ja pedagogisia esteitä.
  • tuotettiin ja pilotoitiin toimintamalleja ja konkreettisia työkaluja lukiotason tietojenkäsittelyn opetukseen tukien erityisesti lukioiden naispuolisten opiskelijoiden oppimista. Työkalut mahdollistavat tietojenkäsittelyaineksen integroinnin paitsi tietotekniikkakursseille myös muihin oppiaineisiin, ja niitä voidaan ottaa lukioissa käyttöön joustavasti erilaiset opetuksen ja opiskelijoiden lähtökohdat huomioiden.

Hankkeen loppujulkaisussa kerrotaan tarkemmin toimenpiteistä ja tuloksista. Lisäksi tämän sivuston tarinat-osiosta löytää kirjoituksia hankkeen aikaisista tapahtumista.

On tärkeää, että ohjelmointi ei värity sen parissa ensiaskelia ottavalle opiskelijalle abstraktina ja monimutkaisena “nörttipoikien juttuna” vaan mielenkiintoisena käytännön taitona, jota voivat harjoittaa molemmat sukupuolet. Jos naiset eivät hakeudu ohjelmistoalan koulutukseen, suomalainen yhteiskunta menettää älykkäitä ja taitavia työntekijöitä sekä monimuotoista kokemusta, osaamista ja luovuutta. Toivomme että LUNO-hanke on osaltaan ollut mukana vaikuttamassa suomalaisen IT-koulutuksen kehittymiseen!