Videokuvaaminen

Tässä videomateriaalissa opastetaan eri tilanteiden ja tarkoitusten laadukkaaseen kuvaamiseen ja videokuvaamiseen. Videotutoriaalit ovat englanninkielisiä ja niiden läpikäyminen voidaan tehdä opiskelijan oman aikataulun mukaan. Työkalu sisältää viisi muutaman minuutin mittaista videotutoriaalia. Neljään videotutoriaaliin liittyy myös lyhyehkö monivalintakysymyssarja. Aiheina ovat kameran ja Lue lisää

Roolimallit

LUNO-hankkeessa on havaittu, että roolimallit ovat tärkeitä urasuunnittelussa. Roolimalli voi olla jokin lähisukulainen tai muu julkisuudessa näkyvä henkilö. Perinteisten ammattien (esim. palomies, poliisi, sairaanhoitaja, lääkäri) roolimalleja ei useinkaan tarvitse miettiä ja lukiolaisten ohjaaminen näihin uravalintoihin onkin helpompaa, kun myös ohjaajalla Lue lisää

Nettisivut WordPressillä

Työssä kuin työssä käytetään nykyään teknologiaa ja nettisivut ovat osa ihmisten arkea. WordPress on ilmainen alusta jonka avulla voi luoda nettisivuja käyttäen valmiita teemoja ja pohjia. Materiaaleissa on ohjeet tunnusten ja oman sivuston luomiseen askel askeleelta. Tämän lisäksi mietitään mm. Lue lisää

Hissipuhe

Tässä on lyhyt paketti jonka avulla voidaan harjoitella esiintymistä. Hissipuheet ovat lyhyitä, vaikka minuutin mittaisia puheita joissa koitetaan myydä oma yritysidea sijoittajalle. Hissipuhe on myös hyvää harjoitusta työnhaussa, ja muutenkin kommunikoimisessa. Tämä työkalu voisi sopia vaikkapa äidinkielen kurssille, tai yritysprojektin Lue lisää

Videoeditointi

Sisällöntuotannossa mietitään mm. tekstiä, kuvia, videoita, blogeja ja podcasteja. Tässä paketissa tutustutaan videoeditointiin, ja mukana on ohjeistusta Windowsin videoeditorin käyttöön. Työskentelyssä lähdetään liikkeelle storyboardilla, jolla suunnitellaan videon sisältö. Seuraava askel on kuvata videomateriaalia (puhelimilla tai videokameroilla), ja sitten niitä päästään Lue lisää

Markkinointi

Markkinoinnilla pyritään tavoittamaan yrityksen asiakkaat, tarkoituksena myydä tuotteita tai palveluita. Digitaalisuus on olennaista, sillä suuria määriä ihmisiä voidaan tavoittaa sähköisesti. Siten markkinointi onkin osa IT-alaa. Toimintaan kiteytyy toki monia muitakin aloja ja osaamisalueita, sillä markkinointi sisältää mm. tutkimusta, analysointia, suunnittelua, Lue lisää

Käyttäjälähtöinen kehitys

Käyttäjälähtöinen kehitys on oleellinen osa IT-alaa, jossa tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä pyritään huomioimaan ihmisten tarpeita ja käyttökontekstia. Tämän ymmärryksen kautta pyritään kehittämään tuotteita ja palveluita jotka ovat helppoja käyttää, hyödyllisiä, tehokkaita, ja virheitä on mahdollisimman vähän. Lisäksi mietitään esim. ulkonäön Lue lisää

Satunnaisuuden simulointi

Aihekokonaisuus on tarkoitettu johdatukseksi satunnaislukujen generointiin tietokoneella ja generoitujen lukujen käyttömahdollisuuksiin. Havaintomateriaalissa käsitellään myös aitojen ja pseudosatunnaislukujen ominaisuuksia ja eroavaisuuksia. Materiaali sisältää yksinkertaisen pelisovelluksen, jossa 3D-maailmassa sijaitsevan nopan heiton suunta ja voimakkuus määräytyvät satunnaislukujen mukaisesti. Työkalua pilotoitiin 3D-tulostuksen ohella. Tarinan Lue lisää

3D-mallinnuksen perusteet

Tämä kokonaisuus voidaan toteuttaa lyhyenä silmäyksenä 3D-mallintamiseen tai materiaalit voidaan käyttää kokonaisuudessaan, jolloin oletettu kesto on 7 oppituntia. Tavoitteena on esitellä mallinnustyön pääperiaatteita ja työvaiheita. Aiheesta löytyy runsaasti lisämateriaalia ja -tietoutta esimerkiksi Youtube-tutoriaalien muodossa. Käytettävä ohjelmisto työkalu on Blender, joka Lue lisää

IT-alan ja koulutuksen infot

LUNO-hankkeessa on toteutettu erilaisia IT-alan infoja lukiolaisille pohjautuen OPOjen toiveisiin esitysten sisällöstä. OPOjen pyyntöjen perusteella on tehty esitysmateriaaleja noin 15 minuutin, sekä 75 minuutin oppitunnille. Pidemmissä IT-infoissa idea on, että ennen kuin esityksessä kerrotaan alasta, opiskelijat pohtivat omia näkemyksiään ja Lue lisää