LUNO – Lukiolaisista nostetta ohjelmistoalalle

Tervetuloa LUNO-hankkeen sivuille! Lukiolaisista nostetta ohjelmistoalalle (LUNO) –hanke toteutettiin ESR-rahoitteisena kehittämishankkeena, jota koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu.

Hankkeen päätavoitteena oli lisätä naispuolisten opiskelijoiden osuutta ohjelmistoalan lukion jälkeisessä koulutuksessa. Hankkeen aikana jaoimme tietoa IT-alan monipuolisista työtehtävistä ja siitä, että ihmisiä voi auttaa ja maailman kehitykseen vaikuttaa muutenkin kuin toimimalla perinteisissä ammateissa kuten lääkäri, poliisi tai palomies. Toiminnallamme halusimme tehdä IT-alan ammateista helpommin lähestyttäviä ja ihmisläheisempiä. Tavoitteemme oli myös saada tietojenkäsittelyala näkymään lukioiden henkilöstölle sellaisena, että sen työtapoja ja sisältöjä voidaan liittää hyvin moniin lukion oppiaineisiin, vaikka ensisilmäykseltä voisi ajatella toisin.

Hankkeen aikana tuotettiin ja pilotoitiin lukiotason tietojenkäsittelyyn liittyvään opetukseen työkaluja, jotka ovat vapaasti saatavilla sivuston työkalut-osion kautta. Toivomme, että niille löytyy runsaasti käyttöä Suomen lukioissa!

Kiitämme kaikkia LUNO-hankkeessa mukana olleita lukioiden opettajia ja opiskelijoita, ohjausryhmää sekä Oamkin ja Oulun yliopiston opiskelijoita. Kiitämme myös kaikkia niitä tahoja, jotka ovat olleet kannustamassa ideologiamme eteenpäin viemisessä ja ELY-keskusta hankkeen rahoittamisesta.